Om Falk & Partners

Vi är ett utpräglat kunskapsföretag som erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning, i en diskret miljö med nära och långsiktiga kundrelationer. Falk & Partners erfarna medarbetare och omfattande nätverk ger access till en heltäckande plattform. Vår främsta uppgift är att, oavsett marknadsklimat, aktivt verka för god avkastning – för företagsinvesterare, såväl som för privata och institutionella investerare.

Samhällsengagemang

Vi har valt att stötta barn som drabbats av cancer och deras familjer genom dessa verksamheter.

Henke Superman

Vi stödjer barncancerstiftelsen Henrik Superman. Vi gör ett aktivt val och stödjer en verksamhet som genom sitt arbete och engagemang gör livet drägligare för många människor. Låga eller inga omkostnader, mycket hjärta och en stark lokal förankring med många delaktiga människor tror vi är en vinnande formel; till skillnad mot stora kolosser med gigantiska personal- och marknadsföringskostnader. Genom vårt stöd till Henkestiftelsen väljer vi att stödja och hjälpa i annat än bara det som pågår i vår löpande verksamhet eller har koppling till vår arbetsvardag. Det menar vi är bra.

Stiftelsen Henrik Superman har till uppgift att lätta och lindra för de familjer som mött den ogripbara situationen när deras barn fått diagnosen cancer. Även stöd till barncancerforskning ligger inom ramen för stiftelsens verksamhet.

Ett stort antal företag och privatpersoner har redan valt att stödja verksamheten och man har på kort tid byggt upp ett substantiellt kapital som växer år för år och som klokt placerat ger god årlig avkastning som i sin tur används till att hjälpa och stödja familjer som drabbats av barncancer.

Vi tror att privata initiativ som detta är bra sätt att göra världen, dagen – och för all del morgondagen – mera dräglig och mänsklig för alla oss som är med om den och lever i den.

Vi tror också att genom att hjälpa andra så lägger vi våra egna stenar på den väg som leder mot medmänsklighet, förståelse och omtanke.

”Ett friskt barn har tusen önskningar, ett sjukt barn bara en.”

Läs mer om stiftelsen på www.henriksuperman.se

Bakgrund Stiftelsen

Henrik Ekelund var bara 7 år när han gick bort i cancer. 2008 grundades stiftelsen Henrik ”Superman” Ekelund av några vänner till hans familj. De hade på nära håll upplevt hur livet förändras när sjukdomen tar över. Sedan dess har allt arbete skett ideellt, i liten skala, av nära, kära och kännande medmänniskor. Därför finns inga löner eller fasta kostnader. Insamlade medel går oavkortat till behövande familjer. Henrik finns inte längre bland oss. Men till minnet av Henrik fortsätter vi att hjälpa andra pojkar, flickor och dess familjer som uppskattar en ljusglimt i mörkret.

Barncancerfonden Södra

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. Barncancerfonden Södra bildades 1984 och är en stödförening för barn med cancersjukdomar. En av föreningens viktigaste uppgifter är att skapa ljusglimtar och skapa forum där drabbade familjer kan träffas.

Barncancerfonden Södra skapar ljusglimtar och ger stöd när det behövs som mest.

Vi erbjuder familjer middagar och aktiviteter på sjukhusen, rekreation, resor samt regelbundet olika aktiviteter för hela familjen.

Barncancerfonden Södra är organisationen som ger stöd och ljusglimtar under och efter behandling, för hela familjen, i Skåne, Blekinge och Kronobergs län. De gör bl a:

‒ Arrangera aktiviteter och träffar för barnen, ungdomarna, föräldrar och anhöriga.
‒ Arrangera resor för drabbade familjer.
‒ Driva rekreationsanläggningar i Lindvallen och på Österlen.
‒ Arrangera middagar, fikor och aktiviteter på barncanceravdelningen i Lund.

Målsättningen med Barncancerfonden Södras verksamhet är att göra tillvaron ljusare för de cancersjuka barnen och deras familjer.