Affärsområden

Falk & Partners erbjuder kvalificerad rådgivning avseende tjänstepension och försäkringslösningar för företag och dess anställda. Vi erbjuder även kapitalförvaltning ämnat för kapitalägare som söker professionell placeringsrådgivning där höga krav ställs på kunskapsdriven rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang.

Wealth Management

Vi utvecklar förmögenheter

På lång sikt finns det bara en sak som kan göra oss framgångsrika och det är framgång för våra uppdragsgivare. Vår fristående ställning och medarbetarnas gedigna kompetens gör att vi alltid kan vara en stark och självständig samarbetspartner.

Falk & Partners huvudsakliga uppdrag som rådgivare är att långsiktigt maximera avkastningen till lägsta möjliga risk utifrån varje enskild kunds avkastningsmål och riskpreferens. Inte sällan finns också specifika krav om ansvarsfull rådgivning utifrån miljö, etik och bolagsstyrning.Vi har stor erfarenhet av rådgivning gentemot investerare med specifika riktlinjer och policys inom ansvarsfulla investeringar. Dessa parametrar är integrerad i samtliga av våra analys- och beslutsprocesser i rådgivningen.