Om Falk & Partners

Vi är ett utpräglat kunskapsföretag som erbjuder kvalificerad finansiell rådgivning, i en diskret miljö med nära och långsiktiga kundrelationer. Falk & Partners erfarna medarbetare och omfattande nätverk ger access till en heltäckande plattform. Vår främsta uppgift är att, oavsett marknadsklimat, aktivt verka för god avkastning – för företagsinvesterare, såväl som för privata och institutionella investerare.

Vår filosofi

Falk & Partners erbjuder rådgivning avseende tjänstepension för företag samt kapitalförvaltning ämnat för kapitalägare som söker professionell placeringsrådgivning där höga krav ställs på kunskapsdriven rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang. Vi är helt fristående och distribuerar inga egna försäkringsprodukter eller finansiella produkter, utan fokuserar i stället på att hitta de mest lämpliga försäkringslösningarna och optimala portföljerna, som på ett kostnadseffektivt sätt speglar vår marknadssyn och våra kunders behov och riskvilja för tillfället.

Våra råd bygger på makroanalys från flera internationella analysfirmor och etablerad fundamental analys. Bland våra kunder återfinns Stiftelser, institutioner, företag och privatpersoner. Vi bygger individuellt anpassade portföljer utifrån våra kunders specifika behov och riskpreferenser.

Målsättningen med våra tjänster är att över tiden balansera avkastningsmöjligheter mot risknivå. Falk & Partners har både kunskap och förmåga att röra sig fritt i en stor pallet av tillgångar, inte bara aktier och räntor, utan även exempelvis råvaror, valutor och marknadsneutrala strategier som med fördel kan balansera risker i tider av marknadsoro.

Falk & Partners historia

Falk & Partner är ett privatägt företag som grundades 2007. Idag ägs bolaget av grundaren Pouyan Kasraian, Daniel Lindell och av serieentreprenören Staffan Gestrelius, vinnare av Polhemspriset 2022 och känd som grundare av QlikTech International.