Affärsområden

Falk & Partners erbjuder kvalificerad rådgivning avseende tjänstepension och försäkringslösningar för företag och dess anställda. Vi erbjuder även kapitalförvaltning ämnat för kapitalägare som söker professionell placeringsrådgivning där höga krav ställs på kunskapsdriven rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang.

Asset Management

Vi erbjuder professionell asset management för institutionella kunder, pensionsstiftelser och företag.

Vårt erfarna team av investeringsrådgivare och portföljförvaltare arbetar tillsammans för att skapa diversifierade och avkastningsdrivna portföljer som följer våra kunders investeringsmål och riskprofiler. Vi använder en mångfald av investeringsstrategier och forskning för att identifiera attraktiva investeringsmöjligheter och minska risken. Vi är också konstant uppdaterade om den globala marknaden och utvecklingen av olika sektorer genom vårt upparbetade globala nätverk. Vi arbetar tätt med våra kunder för att säkerställa att våra investeringsbeslut överensstämmer med deras mål och strategier. Vi är också transparenta med våra arvoden, rapportering och kommunikation, och erbjuder regelbunden uppföljning och utvärdering av portföljerna. Vårt mål är att leverera konkurrenskraftig avkastning med en hög grad av riskhantering för våra institutionella kunder.