Affärsområden

Falk & Partners erbjuder kvalificerad rådgivning avseende tjänstepension och försäkringslösningar för företag och dess anställda. Vi erbjuder även kapitalförvaltning ämnat för kapitalägare som söker professionell placeringsrådgivning där höga krav ställs på kunskapsdriven rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang.

Tjänstepension

För dig och din familj

Som strategisk partner inom tjänstepension erbjuder vi inte bara stöd med komplexa frågor inom pension, försäkring och övriga förmåner, utan vi kan också hjälpa er att upprätta tjänstepensionsplaner och policys som säkerställer att era medarbetare får en bra pension och försäkringar. Vi kan hjälpa er att förebygga sjukskrivningar och öka produktiviteten bland medarbetarna genom att kombinera försäkringar med hälsofrämjande och proaktiva tjänster. Vi erbjuder också rådgivning och stöd i arbetet att kartlägga och analysera era personalkostnader, med hänsyn till både löne- och pensionskostnader. Vi har kompetensen och ett gediget nätverk för att kunna hjälpa företag som finns i flera länder.