Affärsområden

Falk & Partners erbjuder kvalificerad rådgivning avseende tjänstepension och försäkringslösningar för företag och dess anställda. Vi erbjuder även kapitalförvaltning ämnat för kapitalägare som söker professionell placeringsrådgivning där höga krav ställs på kunskapsdriven rådgivning kombinerat med ett genuint engagemang.

Skatt & Juridik

Vår förmögenhetsrådgivning ger dig all typ av hjälp som omfattar juridiska frågor inom familjerätt och skatterätt. Vi utgår ifrån din situation för att trygga förmögenheten över generationer.

Har du familjejuridiken på plats?

Vi går igenom din familjesituation och ser till att nödvändiga juridiska dokument finns på plats för trygghet vid livshändelser eller större förändringar. Från första lägenheten till samboskap och giftermål – men också vid händelser av livskriser som sjukdom, skilsmässa eller dödsfall. Våra specialister upprättar nya och ser över nuvarande juridiska dokument.

Skatterådgivning för små och medelstora företag

Vårt expertområde är fåmansföretagsbeskattning. Vi har lång erfarenhet av rådgivning ifrån omstruktureringar, bildande av holdingbolag till kapitalvinstberäkning vid försäljning av aktier, och allt där emellan som rör fåmansföretaget.