Expertis

I över 20 år har Falk & Partners hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar. Genom upphandling, analys och rådgivning skapar vi marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi samarbetar med ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut – allt för att skapa en lösning som passar dig och ditt företag.

För Företag

Kontakt:
Pouyan Kasraian, Founding Partner
Daniel Lindell, CEO

Rådgivning till arbetsgivaren

Falk & Partners rådgivning stöder ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper er att få ut mesta möjliga av den långsiktiga investeringen i era medarbetare. Med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer vi tillsammans fram till hur lösningen ska utformas.

Strategisk och löpande rådgivning

Falk & Partners erbjuder strategisk och löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar och förmåner i Sverige och internationellt. Vi tar fram riktlinjer och policys samt utformar och upphandlar era förmånserbjudanden. Omvärldsbevakning och genomgångar med uppföljning och anpassning av samarbetet över tiden ingår också.
Falk & Partners erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut. I lösningen ingår ofta administrativa tjänster och verktyg samt information, rådgivning och webbtjänster till medarbetarna.

Viktiga uppföljningar

Uppföljningen är en av de viktigaste delarna i vårt samarbete. Dels för att du ska kunna utvärdera vårt arbete och dels för att vi gemensamt ska kunna skapa en långsiktigt god relation. I våra löpande genomgångar informerar vi er om arbetet vi har utfört och vad vi fått betalt för det. Vi redovisar också hur medarbetarna valt och hur nöjda de varit med vår rådgivning.