Expertis

I över 20 år har Falk & Partners hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar. Genom upphandling, analys och rådgivning skapar vi marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi samarbetar med ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut – allt för att skapa en lösning som passar dig och ditt företag.

Stiftelser och Institutioner

Kontakt:
Mathias Forsberg, Ansvarig

Vi erbjuder våra institutionella kunder heltäckande placeringslösningar, som svarar mot kundens behov och önskemål.

Rådgivande förvaltning

När vi startar en ny kundrelation så är det viktigt för oss att få en tydlig bild av er nuvarande placeringssituation. Därför gör vi tillsammans en nulägesanalys. Vi tar hänsyn till en mängd olika faktorer, som exempelvis placeringshorisont, riskvilja, etiska aspekter samt diverse andra förutsättningar, som kan finnas i era stadgar eller placeringsreglemente. Utifrån detta så definierar vi en placeringsstrategi som passar just er och era önskemål. Detta är viktigt för att kunna möta upp era specifika krav på risk, avkastning och likviditet. När strategin och portföljallokeringen är klara, så går vi vidare med investeringsrådgivning och förvaltning. Alla placeringsbeslut tas i samråd med er som kund och er rådgivare. Vår styrka är att vi kan skräddarsy varje kunds portfölj efter individuella önskemål, tack vare våra korta beslutsvägar och enkla processer. Detta gör att vi snabbt kan reagera på möjligheter och hot på kapitalmarknaden och alltid göra det bästa för er som kund. Er portföljsförvaltare rapporterar kontinuerligt till er på det sätt ni kommer överens om och som passar er bäst.