Tillstånd och Tillsyn

J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB (”Falk & Partners”), org.nr 556737–4938, med registrerad adress Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö, Sverige, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Bolagets medarbetare som förmedlar försäkringar och finansiella råd har enligt lagen genomgått utbildning och tagit s.k. livdiplom samt arbetat med rådgivning i minst 15 år. Alla våra medarbetare som arbetar med rådgivning har Swedsec och har ytterligare utbildningar inom juridik, ekonomi, många av våra medarbetare har också lång praktisk erfarenhet.

Bolagsregistrering

För att få bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare måste bolaget vara registrerat hos Bolagsverket. Falk & Partners är registrerade som försäkringsdistributör hos Bolagsverket för förmedling av livförsäkring och fondandelsförmedling samt som anknutet ombud till värdepappersbolaget Addeqt AB.

Bolagsverket
Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: bolagsverket.se