Tillstånd och Tillsyn

J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB (”Falk & Partners”), org.nr 556737–4938, med registrerad adress Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö, Sverige, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Bolagets medarbetare som förmedlar försäkringar och finansiella råd har enligt lagen genomgått utbildning och tagit s.k. livdiplom samt arbetat med rådgivning i minst 15 år. Alla våra medarbetare som arbetar med rådgivning har Swedsec och har ytterligare utbildningar inom juridik, ekonomi, många av våra medarbetare har också lång praktisk erfarenhet.

Klagomål

Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Falk & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du helt kostnadsfritt gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Falk & Partners.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Falk & Partners ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende:

Falk & Partners
Att: Klagomålsansvarig
Adress: Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö