Tillstånd och Tillsyn

J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB (”Falk & Partners”), org.nr 556737–4938, med registrerad adress Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö, Sverige, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Bolagets medarbetare som förmedlar försäkringar och finansiella råd har enligt lagen genomgått utbildning och tagit s.k. livdiplom samt arbetat med rådgivning i minst 15 år. Alla våra medarbetare som arbetar med rådgivning har Swedsec och har ytterligare utbildningar inom juridik, ekonomi, många av våra medarbetare har också lång praktisk erfarenhet.

Investeringstjänster som utförs för AddEqt AB:s räkning J. Falk &Partners Kapitalförvaltning AB, org.nr 556737-4938 (”vi” nedan), är ett registrerat och anknutet ombud till värdepappersbolaget AddEqt AB, org.nr 559350-5034(”AddEqt”). AddEqt är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vi är anknutet ombud till AddEqt innebär att vi verkar under AddEqts tillstånd och namn:(a) vid marknadsföring av AddEqts investeringstjänster;(b) vid mottagande och vidarebefordran av instruktioner eller order avseende AddEqts investeringstjänster eller avseende finansiella instrument;(c) vid utförande av kunds order avseende finansiella instrument; och/eller(d) vid investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. När vi verkar under AddEqts tillstånd och namn enligt ovan är AddEqt ansvarigt för ren förmögenhetsskada som vi genom vår verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund. Vid klagomål på hur vi agerat i samband med en investeringstjänst enligt ovan tar vi gärna emot era synpunkter och försöker lösa frågan. 040 6311900 Falk & Partners Kapitalförvaltning AB Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö. Ni som kund har alltid rätt att vända er direkt till AddEqt med era klagomål, se kontaktuppgifter som finns angivna på AddEqts hemsida: www.addeqt.com.

Klagomål

Om klagomål uppstår bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Falk & Partners som du haft kontakt med angående det ärende som gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du helt kostnadsfritt gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Falk & Partners.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet, får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Falk & Partners ambition är att om klagomål uppstår ska detta behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.

Hit skickar du ditt ärende:

Falk & Partners
Att: Klagomålsansvarig
Adress: Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö