Tillstånd och Tillsyn

J. Falk & Partners Kapitalförvaltning AB (”Falk & Partners”), org.nr 556737–4938, med registrerad adress Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö, Sverige, står under Finansinspektionens tillsyn som distributör av försäkringar i enlighet med lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Bolagets medarbetare som förmedlar försäkringar och finansiella råd har enligt lagen genomgått utbildning och tagit s.k. livdiplom samt arbetat med rådgivning i minst 15 år. Alla våra medarbetare som arbetar med rådgivning har Swedsec och har ytterligare utbildningar inom juridik, ekonomi, många av våra medarbetare har också lång praktisk erfarenhet.

Investeringstjänster som utförs för AddEqt AB:s räkning J. Falk &Partners Kapitalförvaltning AB, org.nr 556737-4938 (”vi” nedan), är ett registrerat och anknutet ombud till värdepappersbolaget AddEqt AB, org.nr 559350-5034(”AddEqt”). AddEqt är ett värdepappersbolag under tillsyn av Finansinspektionen enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Att vi är anknutet ombud till AddEqt innebär att vi verkar under AddEqts tillstånd och namn:(a) vid marknadsföring av AddEqts investeringstjänster;(b) vid mottagande och vidarebefordran av instruktioner eller order avseende AddEqts investeringstjänster eller avseende finansiella instrument;(c) vid utförande av kunds order avseende finansiella instrument; och/eller(d) vid investeringsrådgivning avseende finansiella instrument. När vi verkar under AddEqts tillstånd och namn enligt ovan är AddEqt ansvarigt för ren förmögenhetsskada som vi genom vår verksamhet uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en kund. Vid klagomål på hur vi agerat i samband med en investeringstjänst enligt ovan tar vi gärna emot era synpunkter och försöker lösa frågan. 040 6311900 Falk & Partners Kapitalförvaltning AB Skomakaregatan 2, 211 34 Malmö. Ni som kund har alltid rätt att vända er direkt till AddEqt med era klagomål, se kontaktuppgifter som finns angivna på AddEqts hemsida: www.addeqt.com.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00 Webbplats: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Webbplats: bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Webbplats: bankforsakring.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Webbplats: konsumentverket.se